Esoteric Men’s Massage

De esoteric men’s massage ondersteunt je om in contact te komen met je eigen stilte en sensitiviteit. Deze kwaliteiten zijn vaak bedekt door verwachtingen en ideeën over hoe we ons moeten gedragen of hoe we moeten zijn. In je innerlijk liggen ze onaangetast. Het contact ermee is eenvoudig maar subtiel en wordt gemakkelijk overruled.

 

Specifiek voor men’s massage

De maatschappij stelt andere eisen en verwachtingen aan mannen dan aan vrouwen. Bijvoorbeeld in werksituaties, wordt van een man nogal eens verwacht om hard te zijn. Mannen huilen nog steeds liever niet en je niet laten kennen is belangrijk. Kom niet aan de reputatie van een man. Je ware, subtiele, gevoelige zelf zijn in de wereld, is een kunst op zich.

De esoteric men’s massage ondersteunt dit proces.

Contact met gevoel

Mannen en vrouwen zijn even gevoelig. Gevoeligheid is niet afhankelijk van ons geslacht. Mannen hebben alleen vaak in een eerder stadium van hun leven afscheid genomen van hun gevoeligheid omdat die niet gewaardeerd werd.

Met gevoeligheid wordt niet iets weeks of pathetisch bedoelt, maar het vermogen om te voelen wat er leeft. In je zelf en in anderen. Het toelaten van intuïtie, intimiteit en overgave.

Werkwijze

Voor een massage is er een gesprek waarin we kijken wat er nodig is, waar je aan wilt werken. De ingang naar meer inzicht is altijd : ‘Hoe voelt het in je lichaam?’ Daarmee gaan we verder in de sessie.

De men’s massage ook is zeer behulpzaam bij  vermoeidheidsklachten, burn out en depressiviteit.